Premi de divulgació científica

posted in: Bases, Bases Nit | 0

CARTELL DE PREMIS DE LA XLIII

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Andorra la Vella – Principat d’Andorra – 2021

AJORNAT 2021

Premi de divulgació científica

Dotat per MoraBanc

BASES

1. Hi poden participar els treballs que donin a conèixer, de forma divulgativa, idees, teories o pensaments de qualsevol de les ciències naturals, experimentals, socials o humanes. S’entén per divulgació que l’obra ha de poder ser llegida pel gran públic, no només per especialistes.

2. Les obres que aspirin al premi han de ser inèdites, no haver estat premiades en cap certamen i ser correctament escrites, sense faltes, en llengua catalana.

3. L’extensió mínima ha de ser de 100 folis i la màxima de 150, en format DIN A4, amb cos de lletra 12, a espai senzill i per una sola cara. Els fulls han d’anar numerats.

4. La composició del jurat serà determinada i feta pública oportunament. L’acta de presentació del premi detallarà les obres presentades.

5. El jurat pot declarar el premi desert si considera que cap de les obres presentades n’és mereixedora. I si ho considera podrà atorgar un accèssit l’import del qual no pot superar el del premi i que no comportarà l’edició.

6. L’import del premi dotat per MoraBanc és de 3.500 €. L’obra premiada serà editada per MoraBanc al llarg de l’any següent al de la concessió del premi i l’autor en rebrà 25 exemplars. Els drets d’autor per a la primera edició es troben compresos en l’import del premi.

7. Els originals es presentaran per triplicat, en exemplars separats, i una altra còpia en format informàtic. Els originals no poden portar la identificació de l’autor, però sí el títol i un lema o pseudònim, i han d’anar acompanyats d’un sobre tancat, a l’exterior del qual consti el mateix lema o pseudònim, i que han de contenir el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor, així com una breu nota bibliogràfica.

8. Les obres aspirants al premi s’hauran d’enviar a “Cercle de les Arts i de les Lletres. Apartat de correus núm. 1157. AD500-Andorra la Vella (Principat d’Andorra)”, amb la menció “Premi MoraBanc de divulgació científica”. El termini d’admissió acabarà el dia 30 de setembre de 2021.

9. La participació en el premi implica necessàriament l’acceptació incondicional de les bases del concurs i del criteri interpretatiu de MoraBanc per a la resolució de qualsevol qüestió derivada de les bases.

10. Les obres presentades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals.

Comments are closed.