Investigació Històrica

posted in: Veredicte Nit | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
XLII ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA


La Massana – Principat d’Andorra 2019

Acta Jurat

Premi Principat d’Andorra d’Investigació Històrica
Dotat pel Consell General

Reunit el proposat dia 5 de novembre de 2019, a les 10 h. del matí, les senyores Alexandra Monné Bellmunt i Cinta Pujal Carabanes, i el senyor Francesc Rodríguez Rossa, en qualitat de membres integrants del referit jurat, van examinar les tres obres presentades al certamen que foren les següents:

La gran guerra a Andorra
Memòries polítiques: de les pioneres en política a la primera síndica general de les Valls d’Andorra (1973-2019)
La meva obra és Andorra! Antoni Morell, l’humanista andorrà

El jurat va acordar per majoria atribuir un accèssit de 4000 euros a l’obra La meva obra és Andorra! Antoni Morell, l’humanista andorrà, així com recomanar la seva publicació.

Els autors d’aquesta obra són el senyor Robert Basart Muñoz i la senyora Laura Casanovas Borrell.

EL JURAT

Alexandra Monné Bellmunt
Cinta Pujal Carabanes
Francesc Rodríguez Rossa

Comments are closed.