CARTELL DE PREMIS DE LA XLVI

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo – Principat d’Andorra – 2024

 

Premi Manuel Cerqueda Escaler

Novel·la curta

Dotat per Andbank

BASES

1. Poden optar al premi totes les obres escrites en català que entrin dins la categoria de novel·la curta. L’extensió dels treballs ha de ser com a mínim de 100 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. Els fulls han d’anar numerats.

2. L’import del premi dotat per Andbank és de 7.000 €. Si el premi es declara desert, podran atribuir-se un o més accèssits, segons el lliure criteri del jurat, que decidirà també, si escau, sobre l’import.

3. Les obres que aspirin al premi han de ser trameses abans del 14 de setembre del 2024, per triplicat, al Cercle de les Arts i de les Lletres. Apartat de correus núm. 1157. AD500 – Andorra la Vella (Principat d’Andorra), per al premi Manuel Cerqueda Escaler.

4. La composició del jurat serà determinada i feta pública oportunament.

5. L’acta de concessió del premi detallarà les obres presentades.

6. Es preveu que l’obra premiada es publiqui. En aquest cas, l’autor cedeix al dotador del premi els drets corresponents a la primera edició. Andbank regularà amb l’autor les possibles reedicions.

7. La presentació d’un treball a concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

8. Les obres presentades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals.