CARTELL DE PREMIS DE LA XLVI

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo – Principat d’Andorra – 2024

 

Premi Fiter i Rossell de novel·la

Dotat pel Govern d’Andorra

BASES

 

1. Poden optar al premi Fiter i Rossell les novel·les originals i inèdites escrites en català. La presentació d’una obra comporta que l’autor/a no té compromesos els drets d’edició i que no ha estat presentada a cap altre concurs pendent d’adjudicació.

2. Les obres que aspirin al premi han de tenir una extensió mínima de 150 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai. Es poden escriure per les dos cares, però les pàgines han d’anar numerades.

3. La dotació del premi és de 10.000 €.

4. L’obra premiada serà publicada per Pagès Editors en el termini d’un any a partir de la data del veredicte.

5. Decidirà l’adjudicació del premi un jurat de tres persones. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots en favor d’una obra determinada. Si, tanmateix, el jurat creu que cap de les novel·les presentades no assoleix la qualitat mínima per ser guardonada, el premi pot quedar desert. El premi no podrà ser dividit en cap cas. Però, no obstant això, es podrà dotar d’un accèssit l’import del qual serà decidit pel jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable.

6. Els originals s’han de presentar per triplicat. En l’obra presentada no hi ha de constar la identificació de l’autor/a, que ha de trametre en un sobre tancat el seu nom, cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica, juntament amb el títol de l’obra. Si l’autor/a desitja que l’obra es publiqui amb pseudònim, cal que ho indiqui expressament.

7. Les obres s’han d’enviar, abans del 14 de setembre del 2024, al Cercle de les Arts i de les Lletres. Apartat de correus núm. 1157. AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra. Cal indicar-hi “Premi Fiter i Rossell de novel·la”.

8. El veredicte del premi es farà públic en el transcurs de la Nit literària organitzada pel Cercle de les Arts i de les Lletres a la parròquia de Canillo el mes d’octubre o novembre de 2024. El lloc i la data seran comunicats oportunament.

9. L’autor o autora de l’obra guanyadora es compromet a fer actes de promoció del llibre en diferents institucions d’Andorra (biblioteques, escoles…) a petició del Ministeri de Cultura.

10. L’atorgament del premi comporta que l’autor/a de l’obra guanyadora es compromet a subscriure el pertinent contracte de cessió exclusiva dels drets d’edició a favor del Ministeri de Cultura. Si el premi es dota, serà editat per Pagès Editors, els quals assumiran la totalitat dels costos de publicació. Aquesta edició es podrà portar a terme en qualsevol modalitat i en qualsevol format (tapa dura, rústica, butxaca, edició econòmica, edició de luxe, bibliòfil, il·lustrada…) i pot incloure edicions digitals, llibres electrònics, adaptacions audiovisuals i traduccions en tots els idiomes.

11.
 La presentació dels originals aspirants al Premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

12. Les obres presentades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals.