CARTELL DE PREMIS DE LA XLVI

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo

Principat d’Andorra – 2024

Condicions generals

A. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, escrites i presentades en la llengua catalana (s’entén per inèdita l’obra no editada en cap idioma ni en cap format).

B. La presentació de l’obra al concurs per part de l’autor o autora pressuposarà que garanteix la seva autoria i originalitat. El Cercle de les Arts i de les Lletres del Principat d’Andorra i els dotadors quedaran totalment exempts de qualsevol responsabilitat en cas d’incompliment d’aquesta garantia.

C. Els originals s’hauran de presentar en diversos exemplars segons el premi. Els fulls han d’anar numerats. En l’obra que es presenti a concurs no hi ha de constar la identificació de l’autor, que trametrà un sobre tancat amb el seu nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic, juntament amb el títol de l’obra.

D. No s’admetran les obres que ja hagin estat premiades en altres certàmens, ni que estiguin presentades en altres certàmens en el mateix moment.

E. Les obres aspirants als premis s’hauran de trametre i presentar abans del 14 de setembre de 2024, a l’adreça següent:

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
Apartat de correus 1157
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra 

F. L’acte d’adjudicació dels premis es realitzarà a la parròquia de Canillo. El lloc i la data seran comunicats oportunament (el sopar de gala de la Nit literària andorrana se celebrarà entre octubre i novembre de 2024).

G. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra de les condicions particulars i de les generals.

H. Si el premi no es dota, podrà atribuir-se un accèssit, l’import del qual el determinarà el jurat si no queda reflectit en les condicions particulars.

I. Els guardonats de la darrera edició no poden concórrer en l’edició de l’any següent, al mateix premi, excepte en el Premi Principat d’Andorra d’Investigació científica.

J. Qualsevol cas no previst en el Cartell de Premis serà resolt per l’entitat organitzadora. Per a més informació truqueu a Maria-Carme Jaumot. tel. + 376 337 049.

K. Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues o del deteriorament que puguin patir les obres.

L. Les obres no es retornaran.