CARTELL DE PREMIS DE LA XLIII

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Andorra la Vella – Principat d’Andorra – 2021

 

Premi Principat d’Andorra

Investigació històrica

 

Dotat pel Consell General

BASES

1. Poden optar al premi Principat d’Andorra les obres originals i inèdites, el tema de les quals sigui la investigació històrica sobre Andorra.

2. Extensió mínima de 100 fulls, en format DIN A4, mecanografiats a doble espai per les dues cares i escrits en llengua catalana. Els fulls han d’anar numerats.

3.. L’import d’aquest premi és de 10.000 €. Encara que el premi quedi desert, podran atribuir-se accèssits, l’import dels quals serà determinat pel jurat i la suma no podrà superar l’import total del premi.

4. L’obra dotada amb el premi Principat d’Andorra serà publicada pel Consell General en el termini d’un any, a partir de la data d’atorgament. Així mateix, el Consell General, a proposta del jurat, es reserva el dret de publicar, també en el termini d’un any, qualsevol de les obres presentades que consideri adient. En aquest cas, haurà de notificar la decisió a l’autor en el decurs del mes següent al veredicte.

5. L’autor a qui es publiqui l’obra no podrà concórrer en les edicions següents per un període de dos anys consecutius després d’haver obtingut el premi o l’accèssit.

6. La presentació al concurs suposa l’acceptació incondicional d’aquestes bases.

7. La composició del jurat es determinarà oportunament.

8. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots en favor d’una obra determinada. Si, tanmateix, el jurat creu que cap de les obres no assoleix la qualitat mínima per ser guardonada, el premi podrà quedar desert. El veredicte del jurat és inapel·lable.

9. L’acta de la decisió del jurat detallarà les obres presentades.

10. Els originals s’han de presentar per triplicat, sense que hi consti la identitat de l’autor, el qual ha de trametre en un sobre tancat el seu nom, cognoms, adreça, telèfon, fax i adreça electrònica, juntament amb el títol de l’obra. Si l’autor desitja que l’obra sigui publicada amb pseudònim, caldrà que ho indiqui expressament.

11. Les obres s’han de trametre abans del 9 de setembre del 2021 al Cercle de les Arts i de les Lletres, apartat de correus núm.1157 – AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

12. Les obres presentades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals.