CARTELL DE PREMIS DE LA XLVI

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo- Principat d’Andorra – 2024

Premi ANDORRA

Assaig


Dotat pel Comú d’Andorra la Vella

BASES

1. Les obres que aspirin al premi d’assaig han de ser originals i inèdites, d’una extensió mínima de 50 fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai i escrits en llengua catalana. Els fulls han d’anar numerats.

2. El tema és lliure. Les obres presentades poden constar d’un assaig o més d’un. S’entendrà com a assaig literari un treball o conjunt de treballs que tractin un tema sense pretendre fer-ho a fons i d’una manera menys sistemàtica o formal que un tractat o una dissertació.

3. L’import del premi, dotat pel Comú d’Andorra la Vella, és de 3.000 euros.

4. La composició del jurat serà determinada oportunament.

5. L’acta de concessió del premi detallarà les obres que hi hauran participat. Els originals s’han de presentar per triplicat.

6. En el cas d’atribuir-se el premi, està prevista la publicació per Pagès Editors. En cas de no atribuir-se el premi, el jurat podrà atorgar un accèssit, l’import del qual serà decidit pel jurat.

7. Les obres que aspirin al premi han de ser trameses i presentades abans del 14 de setembre del 2024 a l’adreça següent: “Cercle de les Arts i de les Lletres. Per al premi Andorra. Apartat de correus núm. 1157. AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra”.

8. Les obres no premiades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals.