CARTELL DE PREMIS DE LA XLVI

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Canillo – Principat d’Andorra – 2024

Premi Juli Verne

CIÈNCIA-FICCIÓ I FANTASIA

Dotat pel Grup Maestre

BASES

  1. Poden optar al premi totes les narracions escrites en català emmarcades clarament dins el gènere de la ciència-ficció o fantasia. L’extensió dels treballs ha de ser com a mínim de 220.000 caràcters (unes 40.000 paraules o 100 fulls DIN A4 aproximadament), mecanografiats a doble espai i per una sola cara. Els fulls han d’anar numerats. No hi ha extensió màxima.
  1. Les obres que aspirin al premi han de ser inèdites, no haver estat premiades en cap certamen, ni estar en aquests moments concursant en cap altre premi. Les obres han d’estar correctament escrites, sense faltes, en llengua catalana.
  1. La presentació de l’obra al concurs per part de l’autor o autora pressuposarà que garanteix la seva autoria i originalitat. El Cercle de les Arts i de les Lletres del Principat d’Andorra quedarà totalment exempt de qualsevol responsabilitat en cas d’incompliment d’aquesta garantia.
  1. L’import del premi dotat pel Grup Maestre és de 2.000 €. Si el premi es declara desert, podrà atribuir-se un accèssit de 1.000 €, segons el lliure criteri del jurat.
  1. Les obres que aspirin al premi han de ser trameses abans del 14 de setembre del 2024, per triplicat, al Cercle de les Arts i de les Lletres. Apartat de correus núm. 1157. AD500 – Andorra la Vella (Principat d’Andorra), per al premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia. També es pot enviar, a més dels tres treballs impresos, un correu electrònic amb l’obra en format WORD o ePub, encara que no és obligatori. En aquest cas, s’hauran d’enviar dos arxius adjunts nomenats segons el següent exemple: titoldelobra i titoldelobraPLICA. El primer document contindrà l’obra presentada, haurà d’anar signat amb pseudònim i no pot contenir dades personals. El segon arxiu contindrà les dades de l’autor. El correu per enviar l’obra és: cercle.lit.art@gmail.com
  1. La composició del jurat serà determinada i feta pública oportunament.
  1. El veredicte del premi es farà públic en el transcurs de la Nit literària organitzada pel Cercle de les Arts i de les Lletres a la parròquia de Canillo el mes d’octubre o novembre de 2024. El lloc i la data seran comunicats oportunament.
  1. La presentació dels originals aspirants al Premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.
  1. Les obres presentades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals