XXVII Cartell de Premis Arts Andorra

Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra

Atenció: Els Premis ARTS ANDORRA 2023 han estar ajornats fins el 2024

2024

Condicions Generals

A. S’exposaran les obres presentades (dins de la capacitat de la sala d’exposicions).

B. A partir de l’endemà de la data de clausura de l’exposició i fins un mes després, els autors podran retirar les seves obres, presentant el rebut corresponent a la sala d’exposicions del CCCL.

C. Les obres que en el termini assenyalat en l’apartat B) no hagin estat retirades, quedaran en propietat del Cercle de les Arts i de les Lletres.

D. Qualsevol cas no previst en el cartell de premis serà resolt per l’entitat organitzadora.

E. Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues o del deteriorament que puguin patir les obres. Tanmateix, es tindrà la màxima cura per conservar-les.

F. La participació en l’acte pressuposa l’acceptació íntegra de les condicions particulars, de les generals i de les bases de tots els premis. Per a més informació truqueu a Maria-Carme Jaumot tel. (00 376) 337 049.

G. Les obres premiades no es retornaran.