Fotografia

posted in: Veredicte Arts | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

PREMIS ARTS ANDORRA

ACTA PREMI DE FOTOGRAFIA

JOAN BURGUÉS MARTISELLA

Reunit a Andorra la Vella, el dia 12 d’octubre de 2019 els membres del Jurat del PREMI DE FOTOGRAFIA JOAN BURGUÉS MARTISELLA dins del XXV CARTELL DE PREMIS ARTS ANDORRA, organitzat pel CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES i dotat per JOAN BURGUÉS MARTISELLA per tal de procedir a seleccionar les guanyadores entre les 14 col·leccions de 4 fotografies de diferents autors presentades al dit certamen.

El Jurat format pel Sr. Joan Burgués Martisella, el Sr. Ricard de la Casa Pérez i el Sr. Pepo Vázquez Cortés, després de les oportunes deliberacions i de valorar les col·leccions presentades, han acordat en primer lloc.

Declarar finalistes les 3 col·leccions: Estructuras y observadores, Solituds i Curvas.

Una vegada analitzades i valorades aquestes tres col·leccions acorden per unanimitat el següent:

Atorgar el tercer premi dotat amb 100 € a la col·lecció titulada “Curvas”. Oberta la plica n’és l’autor RAMON MORENO FERNANDEZ de Zaragoza.

Atorgar el segon premi dotat amb 200 € a la col·lecció Estructuras y observadores. Oberta la plica n’és l’autor RAUL VILLALBA de Buenos Aires (Argentina).

Finalment atorgar el primer premi, dotat amb 300 € a la col·lecció titulada “Solituds”. Oberta la plica n’és l’autor JOSE MARIA PECCI JUNCO de L’ Esquirol (Barcelona).

I en prova de conformitat signen la present acta a Andorra la Vella el dia 12 d’octubre de 2019.

Joan Burgues Martisella              Ricard de la Casa Pérez             Pepo Vázquez Cortés

Comments are closed.