Disseny Gràfic

posted in: Bases, Bases Arts | 0

XXVIII Cartell de Premis Arts Andorra

Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra

Premi de Disseny gràfic

Dotat pel Govern d’Andorra. Ministeri de Cultura i Esports

Atenció: Els Premis ARTS ANDORRA 2023 han estar ajornats fins el 2024

El Govern d’Andorra, amb la finalitat de promoure el reconeixement dels projectes que destaquen pel seu caràcter innovador i la renovació creativa, la qualitat d’edició i la complicitat amb les noves tecnologies per preservar el medi ambient, convoca les bases per a totes les persones físiques o empreses, professionals del disseny gràfic residents al Principat d’Andorra.

Bases

1. Es poden presentar a l’edició del 2024 projectes emmarcats en les modalitats de llibres (monografies), cartells, fullets (díptic, tríptic, full sol, opuscle, etc.), publicació periòdica (número de revista), projectes multimèdia (pàgines web), publicitat (objectes on destaqui el disseny gràfic al servei de la publicitat, com ara embalatges, presentadors, etc.).

2. Poden participar en la convocatòria de l’edició de l’any 2022 – 2023 totes les persones o empreses ubicades al Principat d’Andorra, els productes de les quals hagin estat distribuïts en l’àmbit nacional andorrà. Si es tracta d’un projecte d’utilitat fora de l’àmbit nacional caldrà especificar totes les peculiaritats del mercat al qual s’ha adreçat.

3. Cada persona física o empresa pot presentar com a màxim quatre obres, una per cada modalitat.

4. El jurat qualificador es reserva el dret d’atribuir cada obra a la modalitat que consideri més adequada (quan sigui necessari) per confusió en l’assignació per part dels dipositants.

5. L’obra ha d’haver estat difosa a Andorra entre l’1 d’octubre del 2022 i l’1 d’octubre de 2024.

6. L’import d’aquest premi és de 500 euros per a la modalitat llibre i de 350 euros per a cadascuna de les modalitats restants. Si el premi no es dota, poden atribuir-se accèssits, l’import dels quals el determinarà el jurat, o bé es pot declarar desert.

7. El jurat estarà compost per persones totalment desvinculades amb qualsevol de les propostes presentades.

8. Cal lliurar tres exemplars originals de l’obra, en un sobre tancat, que han de ser identificats amb la modalitat corresponent, el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor/a i/o el nom de l’empresa a l’interior. Els projectes multimèdia s’han de presentar en suport CD/DVD en tres còpies.

9. Les obres s’han de presentaren una data encara per determinar a l’adreça següent: Centre cultural i de congressos lauredià, Plaça de la Germandat, 4-5-6, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h. tel. (00 376) 744044, fax (00 376) 744014. Les despeses de transport van a càrrec del concursant.

10. A partir de l’endemà de la data de clausura de l’exposició i fins un mes després, els autors podran retirar les seves obres, presentant el rebut corresponent a la sala d’exposicions del CCCL

11. El vernissatge i el repartiment de premis tindrà lloc al Centre cultural i de congressos lauredià en una data encara per determinar. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades un parell de setmanes a la mateixa sala. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h.

12. Els guanyadors dels premis podran utilitzar el distintiu del premi i incorporar-lo als productes impresos sobre paper o en la modalitat virtual.

Vegeu les condicions generals.

Baixa les bases en format PDF:

Dibuix

posted in: Bases, Bases Arts | 0

XXVIII Cartell de Premis Arts Andorra

Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra

Premi de Dibuix

Dotat per Illa Carlemany

Atenció: Els Premis ARTS ANDORRA 2023 han estar ajornats fins el 2024

BASES

1. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin.

2. La mida mínima del dibuix ha de ser de 30 × 30 cm, i la màxima de 90 × 90 cm.

3. Les obres han de presentar-se amb vidre i emmarcades en un marc senzill.

4. Cada autor pot presentar una sola obra.

5. Els dibuixos poden ser en monocrom (un sol color). La tècnica: amb pinzell, ploma i altres materials com la sanguina, la cera, etc. També s’admet el dibuix en llapis, estilogràfica, tinta corrent, i les tècniques que el jurat consideri oportunes. Tots els dibuixos s’han de fer sobre paper.

6. El primer premi és una Targeta Regal ILLA CARLEMANY d’un import de 1.000 euros i el segon premi és una Targeta Regal ILLA CARLEMANY d’un import de 500 euros. La Targeta Regal ILLA CARLEMANY és d’ús exclusiu en els establiments del centre comercial, sent acceptada a restaurants, cafeteries, cinemes i a totes les botigues, però no a l’aparcament. La validesa d’aquestes targetes és fins al 30 de juny de 2023.

7. La composició del jurat serà determinada oportunament i la seva decisió serà inapel·lable. El jurat valorarà preferentment la creativitat de l’obra, si ho considera oportú pot declarar deserts els premis. Si no s’atorguen els premis, el jurat pot donar accèssits.

8. Cadascuna de les obres presentades ha d’anar signada per l’autor. Al dors de l’obra s’ha de detallar el nom, els cognoms, l’adreça completa i el telèfon de l’autor, així com el títol de l’obra.

9. Les obres premiades passaran a ser propietat del dotador, el qual tindrà l’opció d’adquirir les obres que consideri i que hagin estat seleccionades.

10. Les obres s’han de presentar en data encara per determinar al 2024 a l’adreça següent: Centre cultural i de congressos lauredià, Plaça de la Germandat, 4-5-6, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h. tel. (00 376) 744044, fax (00 376) 744014. Les despeses de transport van a càrrec del concursant.

11. El vernissatge i el repartiment de premis tindrà lloc al Centre cultural i de congressos lauredià en data encara per determinar. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades a la mateixa sala un pares de setmanes. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h.

12. Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin sofrir les obres. Tanmateix, es tindrà la màxima cura en la seva conservació.

13. A partir de l’endemà de la data de cloenda de l’exposició i durant un període de 30 dies, els autors podran retirar personalment les seves obres presentant el rebut corresponent. S’entendrà que les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran donades al Cercle de les Arts i de les Lletres.

14. La presentació d’una obra a concurs comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

15. L’entitat organitzadora ha de resoldre qualsevol cas no previst en les bases del premi.

Vegeu les condicions generals

Baixa les bases en format PDF:

Contes i narracions 2021

posted in: Veredicte Nit | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
XLIII ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA
Andorra la Vella – Principat d’Andorra 2021

Acta Jurat

Premi Sant Carles Borromeu de Contes i Narracions
Dotat per

Canillo, 3 de novembre de 2021.

Reunit el jurat del Premi Sant Carles Borromeu de Contes i Narracions, després  d’una llarga deliberació, ha acordat, per unanimitat, d’atorgar el premi a l’obra:

ÒXID DE FERRO

Un cop oberta  la plica E-506  l’autor ha resultat  ser el senyor Albert CANADELL VILALTA, de Montesquiu, (Barcelona) 

El Jurat vol destacar, per una banda l’alta participació en el premi d’enguany.

Per l’altra, la bona  qualitat de les obres presentades amb interessants aportacions, que han fet difícil el veredicte del jurat.  Entre totes, destaca l’obra guanyadora : Òxid de ferro.

Consta de 5 contes, de longitud desigual, de temàtica molt diferent. Sembla que l’autor, poeta-artesà-joier   s’inspira en les múltiples situacions viscudes, en llocs potser coneguts de tots nosaltres i descrits amb una precisió inèdita,  o bé en situacions sorprenents, viscudes mar enllà, o imaginades. Persones, situacions, llocs reals o ficticis, en una prosa trencadora i sovint  amb pinzellades de màgia.

Un treball creatiu, original, de lectura engrescadora, que invita els lectors al  “viatge”. El poeta ens fa pensar, somiar i algun cop tremolar davant d’un futur incert.  

Signat: Helena Riera i Grau, Climent Miró i Tuset i Maria Marquet Mandicó

Disseny Gràfic

posted in: Veredicte Arts | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

PREMIS ARTS ANDORRA 2021

ACTA PREMI DE DISSENY GRÀFIC

Reunits el jurat corresponent en el Centre Cultural i de congressos lauredià en el  28e. cartell de Premis de Disseny Gràfic  d´Arts Andorra any 2021 ; i format per na Mª Carme Jaumot  i Josep Mª Ubach han emés el següent veredicte:

  • En la Modalitat Llibre i dotat amb 500 Euros a Núria Publicitat
  • En la modalitat Cartells; i dotat amb 350 Euros a Toni Colom
  • En la modalitat Fullets i 350 Euros a Josep Mª Baró
  • En la modalitat Revistes i 350 Euros a Núria Publicitat
  • En la modalitat Pàgina web i 350 Euros a Josep Mª Baró
  • En la modalitat Publicitat i 350 Euros a Josep Mª Baró

En prova de conformitat signen la present acta a Sant Julià de Lòria el dia 13 d´octubre del 2021.

Mª Carme Jaumot.                                        Josep Mª Ubach