Disseny Gràfic

posted in: Bases, Bases Arts | 0

XXVI Cartell de Premis Arts Andorra

Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra

Premi de Disseny Gràfic

Dotat pel Govern d’Andorra. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

El Govern d’Andorra, amb la finalitat de promoure el reconeixement dels projectes que destaquen pel seu caràcter innovador i la renovació creativa, la qualitat d’edició i la complicitat amb les noves tecnologies per preservar el medi ambient, convoca les bases per a totes les persones físiques o empreses, professionals del disseny gràfic residents al Principat d’Andorra.

Bases

1. Es poden presentar a l’edició del 2021 projectes emmarcats en les modalitats de llibres (monografies), cartells, fullets (díptic, tríptic, full sol, opuscle, etc.), publicació periòdica (número de revista), projectes multimèdia (pàgines web), publicitat (objectes on destaqui el disseny gràfic al servei de la publicitat, com ara embalatges, presentadors, etc.).

2. Poden participar en la convocatòria de l’edició de l’any 2021 totes les persones o empreses ubicades al Principat d’Andorra, els productes de les quals hagin estat distribuïts en l’àmbit nacional andorrà. Si es tracta d’un projecte d’utilitat fora de l’àmbit nacional caldrà especificar totes les peculiaritats del mercat al qual s’ha adreçat.

3. Cada persona física o empresa pot presentar com a màxim quatre obres, una per cada modalitat.

4. El jurat qualificador es reserva el dret d’atribuir cada obra a la modalitat que consideri més adequada (quan sigui necessari) per confusió en l’assignació per part dels dipositants.

5. L’obra ha d’haver estat difosa a Andorra entre l’1 d’octubre del 2019 i el 9 de setembre de 2021.

6. L’import d’aquest premi és de 500 euros per a la modalitat llibre i de 350 euros per a cadascuna de les modalitats restants. Si el premi no es dota poden atribuir-se accèssits, l’import dels quals el determinarà el jurat, o bé es pot declarar desert.

7. El jurat estarà compost per persones totalment desvinculades amb qualsevol de les propostes presentades.

8. Cal lliurar tres exemplars originals de l’obra, en un sobre tancat, que han de ser identificats amb la modalitat corresponent, el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor/a i/o el nom de l’empresa a l’interior. Els projectes multimèdia s’han de presentar en suport CD/DVD en tres còpies.

9. Les obres s’han de presentar entre el 27 de setembre i el 10 d’octubre de 2021 a l’adreça següent: Centre cultural i de congressos lauredià, Plaça de la Germandat, 4-5-6, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h. tel. (00 376) 744044, fax (00 376) 744014. Les despeses de transport van a càrrec del concursant.

10. A partir de l’endemà de la data de clausura de l’exposició i fins a un mes després, els autors podran retirar les seves obres, presentant el rebut corresponent a la sala d’exposicions del CCCL

11. El vernissatge i el repartiment de premis tindrà lloc al Centre cultural i de congressos lauredià el dia 19 d’octubre de 2021 a les 20.00 h. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades des del dia 18 fins al 31 d’octubre a la mateixa sala. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h.

12. Els guanyadors dels premis podran utilitzar el distintiu del premi i incorporar-lo als productes impresos sobre paper o en la modalitat virtual.

Vegeu les condicions generals.

Baixa les bases en format PDF:

Dibuix

posted in: Bases, Bases Arts | 0

XXVI Cartell de Premis Arts Andorra

Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra

Premi de Dibuix

Dotat per Illa Carlemany

BASES

1. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin.

2. La mida mínima del dibuix ha de ser de 30 × 30 cm, i la màxima de 90 × 90 cm.

3. Les obres han de presentar-se amb vidre i emmarcades en un marc senzill.

4. Cada autor pot presentar una sola obra.

5. Els dibuixos poden ser en monocrom (un sol color). La tècnica: amb pinzell, ploma i altres materials com la sanguina, la cera, etc. També s’admet el dibuix en llapis, estilogràfica, tinta corrent, i les tècniques que el jurat consideri oportunes. Tots els dibuixos s’han de fer sobre paper.

6. El primer premi és una Targeta Regal ILLA CARLEMANY d’un import de 1.000 euros i el segon premi és una Targeta Regal ILLA CARLEMANY d’un import de 500 euros. La Targeta Regal ILLA CARLEMANY és d’ús exclusiu en els establiments del centre comercial, sent acceptada a restaurants, cafeteries, cinemes i a totes les botigues, però no a l’aparcament. La validesa d’aquestes targetes és fins al 30 de juny de 2022.

7. La composició del jurat serà determinada oportunament i la seva decisió serà inapel·lable. El jurat valorarà preferentment la creativitat de l’obra, si ho considera oportú pot declarar deserts els premis. Si no s’atorguen els premis, el jurat pot donar accèssits.

8. Cadascuna de les obres presentades ha d’anar signada per l’autor. Al dors de l’obra s’ha de detallar el nom, els cognoms, l’adreça completa i el telèfon de l’autor, així com el títol de l’obra.

9. Les obres premiades passaran a ser propietat del dotador, el qual tindrà l’opció d’adquirir les obres que consideri i que hagin estat seleccionades.

10. Les obres s’han de presentar entre el 27 de setembre i el 10 d’octubre de 2021 a les vuit del vespre, a l’adreça següent: Centre cultural i de congressos lauredià, Plaça de la Germandat, 4-5-6, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h. tel. (00 376) 744044, fax (00 376) 744014. Les despeses de transport van a càrrec del concursant.

11. El vernissatge i el repartiment de premis tindrà lloc al Centre cultural i de congressos lauredià el dia 19 d’octubre de 2021 a les 20.00 h. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades des del dia 18 fins al 31 d’octubre a la mateixa sala. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h.

12. Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin sofrir les obres. Tanmateix, es tindrà la màxima cura en la seva conservació.

13. A partir de l’endemà de la data de cloenda de l’exposició i durant un període de 30 dies, els autors podran retirar personalment les seves obres presentant el rebut corresponent. S’entendrà que les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran donades al Cercle de les Arts i de les Lletres.

14. La presentació d’una obra a concurs comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

15. L’entitat organitzadora ha de resoldre qualsevol cas no previst en les bases del premi.

Vegeu les condicions generals

Baixa les bases en format PDF:

Contes i narracions 2019

posted in: Veredicte Nit | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
XLII ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA
La Massana – Principat d’Andorra 2019

Acta Jurat

Premi Sant Carles Borromeu de Contes i Narracions
Dotat per

Reunit el  jurat corresponent al Cartell de Premis de la quaranta-dosava edició de la Nit Literària Andorrana, del Premi Sant Carles Borromeu de contes o narracions, dotat per MoraBanc amb 3.500 Euros, format per Jordi Guillamet, Alex Puig i Ricard de la Casa, després d’haver llegit l’antologia participant a concurs, han decidit declarar el premi desert.

Signant la present Acta en prova de conformitat els components del Jurat a La Massana, el dia 27 de novembre de 2019.

EL JURAT
Jordi Guillamet
Alex Puig
Ricard de la Casa

Disseny Gràfic

posted in: Veredicte Arts | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

PREMIS ARTS ANDORRA

ACTA PREMI DE DISSENY GRÀFIC

Reunits el jurat del XXV Cartell de Premis Arts Andorra en el Centre cultural i de congressos lauredià, en la modalitat de disseny gràfic, dotat per Govern d’Andorra, Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, format per N’Elisabet Pérez i Simon Duró Coma, han emès el següent veredicte:

. En la modalitat llibres a Àlbum de bolets d’Andorra corresponent a Núria Publicitat, dotada amb cinc-cents euros (500 €)

. En la modalitat cartells Aymara Comunicació dotada amb tres-cents cinquanta euros (350 €).

.
En la modalitat web multimèdia a Aymara Comunicació dotat amb tres-cents cinquanta euros (350 €).

.
En la modalitat de publicació periòdica a Núria Publicitat, dotat amb tres-cents cinquanta euros (350 €).

.
En la modalitat de Fullets “Blanc: Dos punts”, de Josep Maria Baró Colom, dotat amb tres-cents cinquanta euros (350 €).

El jurat per unanimitat ha declarat desert la modalitat publicitat.

Ho fan constar a Sant Julià de Lòria amb les signatures respectives, en la data i hora esmentades.

 

Simon Duró Coma                                Elisabet Pérez