Premi de divulgació científica

posted in: Bases, Bases Nit | 0

CARTELL DE PREMIS DE LA XLIII

NIT LITERÀRIA ANDORRANA

Andorra la Vella – Principat d’Andorra – 2021

AJORNAT 2021

Premi de divulgació científica

Dotat per MoraBanc

BASES

1. Hi poden participar els treballs que donin a conèixer, de forma divulgativa, idees, teories o pensaments de qualsevol de les ciències naturals, experimentals, socials o humanes. S’entén per divulgació que l’obra ha de poder ser llegida pel gran públic, no només per especialistes.

2. Les obres que aspirin al premi han de ser inèdites, no haver estat premiades en cap certamen i ser correctament escrites, sense faltes, en llengua catalana.

3. L’extensió mínima ha de ser de 100 folis i la màxima de 150, en format DIN A4, amb cos de lletra 12, a espai senzill i per una sola cara. Els fulls han d’anar numerats.

4. La composició del jurat serà determinada i feta pública oportunament. L’acta de presentació del premi detallarà les obres presentades.

5. El jurat pot declarar el premi desert si considera que cap de les obres presentades n’és mereixedora. I si ho considera podrà atorgar un accèssit l’import del qual no pot superar el del premi i que no comportarà l’edició.

6. L’import del premi dotat per MoraBanc és de 3.500 €. L’obra premiada serà editada per MoraBanc al llarg de l’any següent al de la concessió del premi i l’autor en rebrà 25 exemplars. Els drets d’autor per a la primera edició es troben compresos en l’import del premi.

7. Els originals es presentaran per triplicat, en exemplars separats, i una altra còpia en format informàtic. Els originals no poden portar la identificació de l’autor, però sí el títol i un lema o pseudònim, i han d’anar acompanyats d’un sobre tancat, a l’exterior del qual consti el mateix lema o pseudònim, i que han de contenir el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor, així com una breu nota bibliogràfica.

8. Les obres aspirants al premi s’hauran d’enviar a “Cercle de les Arts i de les Lletres. Apartat de correus núm. 1157. AD500-Andorra la Vella (Principat d’Andorra)”, amb la menció “Premi MoraBanc de divulgació científica”. El termini d’admissió acabarà el dia 30 de setembre de 2021.

9. La participació en el premi implica necessàriament l’acceptació incondicional de les bases del concurs i del criteri interpretatiu de MoraBanc per a la resolució de qualsevol qüestió derivada de les bases.

10. Les obres presentades no es retornaran.

Vegeu les condicions generals.

Disseny Gràfic

posted in: Bases, Bases Arts | 0

XXVIII Cartell de Premis Arts Andorra

Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra

AJORNAT 2021

Premi de Disseny Gràfic

Dotat pel Govern d’Andorra. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

El Govern d’Andorra, amb la finalitat de promoure el reconeixement dels projectes que destaquen pel seu caràcter innovador i la renovació creativa, la qualitat d’edició i la complicitat amb les noves tecnologies per preservar el medi ambient, convoca les bases per a totes les persones físiques o empreses, professionals del disseny gràfic residents al Principat d’Andorra.

Bases

1. Es poden presentar a l’edició del 2020 projectes emmarcats en les modalitats de llibres (monografies), cartells, fullets (díptic, tríptic, full sol, opuscle, etc.), publicació periòdica (número de revista), projectes multimèdia (pàgines web), publicitat (objectes on destaqui el disseny gràfic al servei de la publicitat, com ara embalatges, presentadors, etc.).

2. Poden participar en la convocatòria de l’edició de l’any 2020 totes les persones o empreses ubicades al Principat d’Andorra, els productes de les quals hagin estat distribuïts en l’àmbit nacional andorrà. Si es tracta d’un projecte d’utilitat fora de l’àmbit nacional caldrà especificar totes les peculiaritats del mercat al qual s’ha adreçat.

3. Cada persona física o empresa pot presentar com a màxim quatre obres, una per cada modalitat.

4. El jurat qualificador es reserva el dret d’atribuir cada obra a la modalitat que consideri més adequada (quan sigui necessari) per confusió en l’assignació per part dels dipositants.

5. L’obra ha d’haver estat difosa a Andorra entre l’1 d’octubre del 2019 i l’1 d’octubre de 2021.

6. L’import d’aquest premi és de 500 euros per a la modalitat llibre i de 350 euros per a cadascuna de les modalitats restants. Si el premi no es dota poden atribuir-se accèssits, l’import dels quals el determinarà el jurat, o bé es pot declarar desert.

7. El jurat estarà compost per persones totalment desvinculades amb qualsevol de les propostes presentades.

8. Cal lliurar tres exemplars originals de l’obra, en un sobre tancat, que han de ser identificats amb la modalitat corresponent, el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor/a i/o el nom de l’empresa a l’interior. Els projectes multimèdia s’han de presentar en suport CD/DVD en tres còpies.

9. Les obres s’han de presentar entre l’1 i el 10 d’octubre de 2020 a l’adreça següent: Centre cultural i de congressos lauredià, Plaça de la Germandat, 4-5-6, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h. tel. (00 376) 744044, fax (00 376) 744014. Les despeses de transport van a càrrec del concursant.

10. A partir de l’endemà de la data de clausura de l’exposició i fins a un mes després, els autors podran retirar les seves obres, presentant el rebut corresponent a la sala d’exposicions del CCCL

11. El vernissatge i el repartiment de premis tindrà lloc al Centre cultural i de congressos lauredià el dia 21 d’octubre de 2020 a les 20.00 h. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades des del dia 21 fins al 31 d’octubre a la mateixa sala. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h.

12. Els guanyadors dels premis podran utilitzar el distintiu del premi i incorporar-lo als productes impresos sobre paper o en la modalitat virtual.

Vegeu les condicions generals.

Dibuix

posted in: Bases, Bases Arts | 0

XXVIII Cartell de Premis Arts Andorra

Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra

Premi de Dibuix

AJORNAT 2021

Dotat per Illa Carlemany

BASES

1. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin.

2. La mida mínima del dibuix ha de ser de 30 × 30 cm, i la màxima de 90 × 90 cm.

3. Les obres han de presentar-se amb vidre i emmarcades en un marc senzill.

4. Cada autor pot presentar una sola obra.

5. Els dibuixos poden ser en monocrom (un sol color). La tècnica: amb pinzell, ploma i altres materials com la sanguina, la cera, etc. També s’admet el dibuix en llapis, estilogràfica, tinta corrent, i les tècniques que el jurat consideri oportunes. Tots els dibuixos s’han de fer sobre paper.

6. El primer premi és una Targeta Regal ILLA CARLEMANY d’un import de 1.000 euros i el segon premi és una Targeta Regal ILLA CARLEMANY d’un import de 500 euros. La Targeta Regal ILLA CARLEMANY és d’ús exclusiu en els establiments del centre comercial, sent acceptada a restaurants, cafeteries, cinemes i a totes les botigues, però no a l’aparcament. La validesa d’aquestes targetes és fins al 30 de juny de 2021.

7. La composició del jurat serà determinada oportunament i la seva decisió serà inapel·lable. El jurat valorarà preferentment la creativitat de l’obra, si ho considera oportú pot declarar deserts els premis. Si no s’atorguen els premis, el jurat pot donar accèssits.

8. Cadascuna de les obres presentades ha d’anar signada per l’autor. Al dors de l’obra s’ha de detallar el nom, els cognoms, l’adreça completa i el telèfon de l’autor, així com el títol de l’obra.

9. Les obres premiades passaran a ser propietat del dotador, el qual tindrà l’opció d’adquirir les obres que consideri i que hagin estat seleccionades.

10. Les obres s’han de presentar entre l’1 i el 10 d’octubre de 2020 a les vuit del vespre, a l’adreça següent: Centre cultural i de congressos lauredià, Plaça de la Germandat, 4-5-6, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h. tel. (00 376) 744044, fax (00 376) 744014. Les despeses de transport van a càrrec del concursant.

11. El vernissatge i el repartiment de premis tindrà lloc al Centre cultural i de congressos lauredià el dia 21 d’octubre de 2020 a les 20.00 h. En el mateix acte s’inaugurarà l’exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades des del dia 21 fins al 31 d’octubre a la mateixa sala. Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.00 a 19.00 h; dissabte, de 9.30 a 13.00 h.

12. Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues o deterioraments que puguin sofrir les obres. Tanmateix, es tindrà la màxima cura en la seva conservació.

13. A partir de l’endemà de la data de cloenda de l’exposició i durant un període de 30 dies, els autors podran retirar personalment les seves obres presentant el rebut corresponent. S’entendrà que les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran donades al Cercle de les Arts i de les Lletres.

14. La presentació d’una obra a concurs comporta l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

15. L’entitat organitzadora ha de resoldre qualsevol cas no previst en les bases del premi.

Vegeu les condicions generals

Contes i narracions 2019

posted in: Veredicte Nit | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES
XLII ANIVERSARI DE LA NIT LITERÀRIA ANDORRANA
La Massana – Principat d’Andorra 2019

Acta Jurat

Premi Sant Carles Borromeu de Contes i Narracions
Dotat per

Reunit el  jurat corresponent al Cartell de Premis de la quaranta-dosava edició de la Nit Literària Andorrana, del Premi Sant Carles Borromeu de contes o narracions, dotat per MoraBanc amb 3.500 Euros, format per Jordi Guillamet, Alex Puig i Ricard de la Casa, després d’haver llegit l’antologia participant a concurs, han decidit declarar el premi desert.

Signant la present Acta en prova de conformitat els components del Jurat a La Massana, el dia 27 de novembre de 2019.

EL JURAT
Jordi Guillamet
Alex Puig
Ricard de la Casa