Fotografia

posted in: Veredicte Arts | 0

CERCLE DE LES ARTS I DE LES LLETRES

PREMIS ARTS ANDORRA 2021

ACTA PREMI DE FOTOGRAFIA

JOAN BURGUÉS MARTISELLA

Reunits a Andorra la Vella el dia 13 d’octubre del 2021 els membres del jurat del PREMI DE FOTOGRAFIA JOAN BURGUES MARTISELLA dins el XXVIII Cartell de Premis Arts Andorra, organitzat pel Cercle de les Arts i de les Lletres dotat per Joan Burgués Martisella, i per tal de procedir a seleccionar les guanyadores entre les 16 col·leccions de 4 fotografies de diferents autors presentades al certamen.

El jurat format per Joan Burgués Martisella, Ricard de la Casa Pérez i Pepo Vázquez Cortés després de les oportunes deliberacions i de valorar les 16 col·leccions presentades, han acordat en primer lloc.

Declara finalistes les 3 col.leccions: “Arquitectura minimalista”, “Paisajes interiores” i “Recuerdos de un pasado”.

Una vegada analitzades i valorades aquestes tres col·leccions acorden per unanimitat el següent:

Atorgar el tercer premi dotat amb 100 € a la col·lecció titulada “Paisajes Interiores”. Oberta la plica n’és l’autor: José Lara Cordobés (Espanya).

Atorgar el segon premi dotat amb 200 € a la col.lecció; “Recuerdós de un pasado”. Oberta la plica n’és l’autor: Javier Yárnoz Sánchez (Espanya).

Finalment atorgar el primer premi dotat amb 300 € a la col·lecció “Arquitectura minimalista”. Oberta la plica n’és l’autora: Alèxia Navarro Coughtrie (Andorra).

I en prova de conformitat signen la present acta a Andorra la Vella, el dia 13 d’octubre de 2021.

Joan Burgués Martisella, Ricard de la Casa Pérez i Pepo Vázquez Cortés